t> alert('entra')
Inici >Avís Legal

Avís Legal

IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

L’entitat titular del web és el © Consell Comarcal del Bages. Muralla Sant Domènec, 24 (08242) Manresa (Barcelona) Tel. 93 693 03 50

ACCEPTACIÓ DE L' USUARI

Aquest document (d' ara endavant anomenat “avís legal”) té per objecte regular l' ús del web que el Consell Comarcal del Bages posa a disposició del públic en la present  URL http://parcgeologic.cat

La utilització del web suposa per a l’usuari l' acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions que estableix aquest avís legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L' usuari es compromet a utilitzar el web i els seus continguts d’acord amb la Llei i aquest avís legal. De la mateixa manera, l' usuari s' obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d' ell amb finalitats o efectes il·lícits o il·legals, contraris al contingut d' aquest avís, que lesionin els interessos o drets del Consell Comarcal del Bages o de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d' altres usuaris.


L' usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d' alteració en els sistemes informàtics del Consell Comarcal del Bages o de tercers.


L' usuari es compromet a no fer mal ús d' informacions, missatges, gràfics, mapes, dibuixos, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, imatges, mapes, gràfics, bases de dades, els programes informàtics, i qualsevol altre material així com els logotips i altres signes distintius, són propietat del Consell Comarcal del Bages o de tercers que l' han autoritzat per al seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la
legislació de protecció de la propietat intel·lectual.


El Consell Comarcal del Bages  es reserva les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal. Tots els drets estan reservats.


En cap cas les galetes “cookies”, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web, oferir més bon servei i més personalitzat.


El Consell Comarcal del Bages autoritzarà expressament els enllaços que es puguin establir entre el seu web, accessible en l’adreça URL http://parcgeologic.cat, i els portals o webs de tercers.
No es podrà presentar la pàgina web sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d' una altra persona, empresa o entitat.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT


1.         Responsabilitat per l’ús del web

L' usuari és l' únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web i el Consell Comarcal del Bages està exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l' usuari.

2.         Responsabilitat pel funcionament del web

El Consell Comarcal del Bages  exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes al Consell.

3.         Responsabilitat per enllaços

El Consell Comarcal del Bages declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d' informar l' usuari de l' existència d' altres fonts d' informació sobre un tema concret.

CONFLICTES I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o de l’execució del present avís legal es regiran per la legislació espanyola i per la de la Comunitat Autònoma de Catalunya i es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals pertinents.

 

Geoparc de la Catalunya Central- Muralla Sant Doménec, 24- 08241 Manresa- Tel. +34 93 693 03 50
Avís Legal | Contacta | Mapa web |  facebook | Twitter Geoparc
Disseny web i interactivitat: La Factoria d'Imatges