t> alert('entra')

Inici >Què és el Geoparc? >Organigrama

Organigrama

El Patronat Comarcal del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central és un Organisme Autònom comarcal dependent del Consell Comarcal del Bages, constituït de conformitat amb allò previst per l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

El Patronat està dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment de les finalitats que es determinin en els presents Estatuts, i també de plena capacitat jurídica i d'obrar, així com d'autonomia funcional i financera.


organigrama.jpg

Geoparc de la Catalunya Central- Muralla Sant Doménec, 24- 08241 Manresa- Tel. +34 93 693 03 50
Avís Legal | Contacta | Mapa web |  facebook | Twitter Geoparc
Disseny web i interactivitat: La Factoria d'Imatges